Selasa, 19 Ogos 2014Imam Mahdi Telah Tiba, Ini Tanda-Tandanya
( nota : Untuk pembacaan sahaja )

Imam Mahdi (ilustrasi)
Hadis tentang kelahiran dan kemunculan Imam mahdi ;
Ummu Salamah ra, berkata: Adalah Nabi SAW, bersabda: "Imam Mahdi itu dari keluargaku dari keturunan anak Fatimah" (Sunan Abu Dawud Kitab Al-Fitan wal-Malahim. Bab Dzikru al-Mahdi, Ibn Majah, Al Hakim dan At Thabra)
Abu Sai'id al-Khudriy ra, berkata: Adalah Nabi SAW, bersabda:"Imam Mahdi dari keluargaku, lebar dahinya, mancung hidung-nya, pada masanya dunia penuh keadilan dan kedamaian serta kejujuran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kemaksiatan, ia akan menjadi khalifah dimuka bumi selama tujuh tahun" (HR. Abu Dawud, Kitab al-Fitan wal-Malahim. Bab Dzikru al- Mahdiy )
Tanda-tanda yang sudah terjadi tentang kemunculan Imam Mahdi;

1. Gerhana matahari dan bulan (1981 dan 1982)
"Sebelum kemunculan Imam Mahdi, akan berlaku secara berturut-turut 2 gerhana pada bulan Ramadhan.." (Ibn Hajar Al haitami, Al Qaul Al Mukhtasar fi 'alamat Al mahdi Al Muntazar)
"Akan ada dua gerhana matahari di bulan Ramadhan sebelum kedatangan Al Mahdi." (Mukhtasar Tazkirah Qurtubi)
"Telah sampai kepadaku bahwa sebelum Al Mahdi datang, bulan akan gerhana dua kali di bulan Ramadhan." (Diriwayatkan oleh by Abu Nu'aym dalam al-Fitan)
"Gerhana matahari di pertengahan bulan Ramadhan dan gerhana bulan di akhirnya." (Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-zaman, hal. 37)
Jika kita melihat dari dalil-dalil di atas maka sadarilah bahwasanya tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi ini sudah terjadi. Yaaaa, gerhana bulan dan matahari pernah dicatatkan terjadi pada bulan Ramadhan pada tahun 1981 dan 1982.
2. Bintang berekor atau komet (1986)
"Sebelum kemunculan Imam Mahdi, sebutir bintang berekor akan muncul dari arah timur." (Ibn Hajar Al Haitami, Al Qaul Al Mukhtasar fi 'alamat Al Mahdi Al Muntazzar)
"Munculnya bintang itu akan terjadi setelah gerhana matahari dan bulan." (Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-zaman, hal. 32)
Jika kita melihat kepada dalil-dalil di atas, Nabi pernah mengatakan bahawa antara tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi itu ialah munculnya bintang berekor(komet). Yaaaa, bintang berekor atau komet ini pernah tercatat melintasi bumi pada tahun 1986. Komet ini merupakan sebuah bintang terang bersinar yang melintas dari Timur ke Barat. Ini terjadi setelah gerhana matahari dan bulan pada tahun 1981 dan 1982.

3. Perang di bulan Syawal.
"Akan ada huru hara di bulan Syawal (bulan kesepuluh dalam kalender Hijriyah), pembicaraan tentang perang di bulan Dzulqae'dah (bulan kesebelas dalam kalender Hijriyah) dan pecahnya perang di bulan Dzulhijjah (bulan kedua belas). "(Allamah Muhaqqiq Ash-Sharif Muhammad ibn 'Abd al-Rasul, Al-Isaatu li Asrat'is-saat, hal. 166)
Tiga bulan yang dimaksudkan dalam hadits ini kebetulan bertepatan dengan bulan-bulan berkecamuknya Perang Iran-Iraq. Pemberontakan(huru hara) pertama atas Iran berlangsung pada 5 Syawal 1398 (8 September 1976), seperti yang ditunjukkan oleh hadits ini, dan perang meletus antara Iran dan Iraq pada bulan Dzulhijjah 1400 (Oktober 1980).

Bila kita melihat kepada dalil-dalil di atas, coba kita perhatikan satu persatu bahawa semua tanda-tanda itu terjadi dalam jarak tahun yang dekat. Berawal dari tahun 1976 ketika huru hara pertama pemberontakan atas Raja Iran yaitu Shah Iran Pahlevi (jatuh pada tahun 1979) pada bulan Syawal. Dan peperangan Iran-Iraq pada tahun 1980 pada bulan Dzulhijjah. Setelah itu terjadi 2 gerhana dalam bulan Ramadhan pada tahun 1981-1982 (2 tahun berturut-turut). Dan yang akhirnya berlaku pula lintasan bintang berekor(komet halley) mendekati bumi dari arah timur ke barat pada tahun 1986.

Apakah Imam Mahdi Telah Lahir

Imam Mahdi
Tanda-tanda yang Nabi kabarkan ini benar-benar telah terjadi. Sekitar dari tahun 1976 hingga tahun 1986. Jika berdasar kepada hadis-hadis Nabi tadi maka Imam Mahdi akan muncul ketika telah terjadi tanda-tanda tersebut. Adakah hal-hal ini berarti beliau telah menampakkan diri di dunia ini?? Jika demikian, di mana Imam Mahdi sekarang???

Hadis tentang kemunculan Imam Mahdi itu bahasa kiasan yang bisa kita andaikan bahwa beliau telah hadir dalam artian telah lahir. Bukan telah muncul keberadaannya. Kemungkinan Imam Mahdi telah lahir (hadir di dunia ini) pada tahun 1981 atau 1982 ketika terjadiya 2 gerhana dalam 1 bulan (Ramadhan) dulu.

Jika Imam Mahdi telah dilahirkan pada tahun 1981 maka umur Imam Mahdi sekarang sekitar 33 tahun (perkiraan). Diceritakan bahwa Imam Mahdi akan menampakkankan dirinya ketika berumur 40 tahun (kemungkinan). Seperti Nabi Muhammad yang diangkat menjadi nabi dan rasul pada umur 40 tahun.
"Akan dibaiat seorang laki-laki antara makam Ibrahim dengan sudut Ka'bah." (HR. Ahmad, Abu Dawud)
Jika ketika umur 40 tahun Imam Mahdi mulai menampakkan dirinya dan memimpin dunia ini. Jika umur kepemimpinan beliau yang 40 tahun dikurangi 33 tahun umurnya sekarang maka diperkirakan 7 tahun lagi Imam Mahdi akan memimpin. Secara perhitungan kasar ini kemungkinan Imam Mahdi akan muncul dengan cara di bai'at oleh sekitar 313 orang di samping Ka'bah.

Imam Mahdi akan menghentikan kekacauan dunia.

Seperti yang sudah diketahui bahwa munculnya (kehadiran) Imam Mahdi ini terjadi disaat dunia ini berada dalam huru hara, kacau bilau, peperangan dan pembunuhan dimana-mana. Maka munculnya Imam Mahdi ketika itu untuk mengamankan dunia kembali dalam pemerintahannya yang adil. Rasulullah bersabda;
“Andaikan dunia tinggal sehari sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahlul bait ku namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan.” (HR abu Dawud 9435)
“Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah ummatku ketika banyak terjadi perselisihan antara-manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman.” (HR Ahmad 10898)
Perhatikan dan amati baik-baik setiap kejadian yang terjadi ahir-ahir ini. Berawal dari tahun ini (2014) untuk ke tahun 2021 (+71 tahun). Selama 7 tahun kedepan diperkirakan akan terjadinya perang dunia ke 3. Peperangan yang akan mematikan begitu banyak nyawa manusia. Pembunuhan di sana sini. Dunia menjadi huru hara. Tak pernah terjadi lagi dalam sejarah manusia kekacauan yang seperti itu lagi nanti. Ketika dunia berada dalam kekacauan itu selama 7 tahun kedepan, maka disaat itulah Allah izinkan Imam Mahdi menampakkan diri untuk memimpin manusia dan memerintah dunia ini dengan keadilan dan keamanan.

Pada waktu Imam Mahdi muncul, dunia dalam kondisi kacau. Kemaksiatan merajalela, perang antara negara melanda dunia. Perang saudara menjalar, perang antara kelompok, suku, etnik, golongan, organisasi dan aliran terjadi di mana-mana. Penguasa menindas, menginjak, memeras dan merampas hak rakyatnya. Coba lihat kembali dari keterangan hadis di atas.
Perang Dunia ke 3

Ketika terjadinya perang dunia ke 3 itu, bom nuklir akan diledakkan. Menyebabkan Radioaktif bertebaran di seluruh dunia (membunuh begitu banyak umat manusia). Radioaktif bumi akan terganggu dan sistem teknologi listrik tidak mampu untuk berfungsi lagi. Maka menyebabkan sistem teknologi elektronik (Pesawat Tempur, Tank dan senjata-senjata canggih) tidak mampu berfungsi lagi. Dunia kembali seperti zaman dahulu. Dimana berperang dengan menggunakan senjata-senjata kuno seperti pedang, anak panah, pasukan berkuda dan sebagainya. Mustahilkah jika dunia akan berperang seperti zaman dahulu?? Tidak mustahil. Semua ini bisa terjadi dengan Kehendak Allah.
Sayyidina Ali Ra berkata;
“Sebelum munculnya al-Mahdi, pasukan berkuda as-Sufyani akan menyerang Kufah. Penduduk Khurasan pula (sibuk) keluar mencari al-Mahdi. Kemudian penduduk Khurasan itu bertemu dengan pasukan al-Hasyimi (yang berada) di tengah-tengah Panji-panji Hitam, di bawah pimpinan Syuaib bin Saleh. Penduduk Khurasan (yang dipimpin oleh at-Tamimi dan al-Hasyimi) berpapasan dengan pasukan as-Sufyani di kawasan yang berbatu dan terus terjadi pertempuran yang sengit. Dalam pertempuran itu, yang unggul adalah pasukan yang membawa Panji-panji Hitam, manakala pasukan as-Sufyani melarikan diri. Ketika itulah umat manusia (sangat-sangat) berharap agar dapat menemui al-Mahdi, dan mereka terus mencarinya.”
Khurasan = Tanah Matahari Terbit atau disebut juga sebagai Land Where The Sun Rises atau The Eastern Land, dan wilayahnya membentang dari Negara Iran, Afghanistan, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan dan Turkmenistan. (Khorasan dalam bahasa Persia artinya: Khor (berarti Matahari) dan asan (atau ayan artinya datang, akan datang) jadi artinya : “Tanah dimana Matahari Terbit” – Red)

Dari Ibnu Mas’ud RA, sabda Nabi SAW,
“Kemudian Urwah bin Muhammad as-Sufyani menghantar sepasukan tentara berkudanya ke Kufah seramai 15,000 orang, kemudian mengutus pasukan tentara yang lain seramai 15,000 orang juga, yang berkendaraan, menuju ke Makkah dan Madinah untuk memerangi al-Mahdi dan para pengikutnya. Maka pasukan tentara yang pertama tadi sampai ke Kufah, berhasil menaklukkan kota itu, lalu memusnahkan apa saja, dari kaum perempuan dan anak-anaknya, di samping membunuh setiap lelaki, merampas segala harta-benda yang ada lalu pulang semula (kepada as-Sufyani). Maka (pada ketika itu juga) datanglah suatu kaum yang gagah berani (sihat) dari arah Timur, yang mana mereka itu mengikut Amir min Umarak dari (keturunan) Bani Tamim yang dikatakan dia itu (adalah) Syuaib bin Saleh. Maka dia datang menyelamatkan setiap yang ada daripada tawanan mereka (wanita dan anak-anak tadi) lalu (segera) bertolak pula ke Kufah. Pasukan tentera yang kedua pula, sampai ke kota Madinah Rasul SAW, lalu memerangi dan memusnahkannya selama tiga hari..............."
Coba lihat pada perkataan yang bergaris hitam itu. Pasukan berkuda... Maknanya akan menunggang kuda. Akankah zaman itu masih berperang menaiki kuda ?? Sebab itulah teori yang mengatakan bahawa gangguan kekuatan listrik di bumi akan terganggu dan manusia akan kembali berperang menggunakan cara lama.. Wallahu a'lam.

Namun bisa pula berati kuda yang dimaksud disini adalah kuda besi. Kuda pada jaman dahulu digunakan sebagai kendaraan. Jadi yang dimaksud dengan tentara berkuda pada hadis di atas adalah tentara angkatan darat modern.

Ciri-ciri Imam Mahdi

Ini hanyalah teori berdasarkan hadis Nabi Muhammad. Hakikatnya kita tak tahu kapankah tahun kemunculan Imam Mahdi. Postingan ini dikutip bukan untuk dipercayai 100%. Tapi sebagai persiapan awal untuk kita menghadapi zaman itu nanti. Bertaubat lah segera mungkin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ini termasuk di dalam Tentara/Pasukan Imam Mahdi. Berhati-hatilah, Fitnah Dajjal sungguh dahsyat...

Satu hal yang harus diyakini pembaca sekalian, bahwa Imam Mahdi tidak akan pernah memproklamirkan dirinya sebagai Imam Mahdi. Jika ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, 100% itu adalah kebohongan yang akan menyesatkan. Berawal dari 2014 ini nantikan saja huru-hara didunia akan semakin carut marut. Apakah itu perang dunia, bencana atau yang lainnya hanya Allah yang Maha Tahu. Puncaknya 2018 dunia akan semakin kacau dan yang namanya negara Amerika Serikat akan terhapus dari peta dunia.

Imam Mahdi tidak akan turun sebelum kita mengalami masa yang sulit-sesulitnya. Allah akan menguji sampai titik penghabisan iman kita. Kebanyakan umat tertipu pada awal kemunculan Imam Mahdi. Sebagian besar akan menolak dan enggan berbai'at karena tipisnya iman di dalam dada. Bahkan tidak sedikit yang memusuhi seorang Imam Mahdi walupun sebelumnya sangat menanti kehadirannya. Penduduk Kota Mekkah dan Madinah pun tidak luput diuji, dengan gempa bumi dengan sangat-sangat dahsyat untuk mengeluarkan kaum munafik dari kota suci. Jadi pengikut Imam Mahdi nanti hanya sedikit tetapi dengan kualitas iman yang telah teruji.
"Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan: "Kami telah beriman", sedangkan mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang2 yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang2 yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang2 yang dusta." (QS Al-Ankabut: 2~3)
Oleh sebab itu, berawal dari sekarang (2014), kita hendaknya bersiap diri untuk menghadapi semua ini. Pengikut Imam Mahdi bukanlah orang sembarangan, memohonlah kepada Allah agar kita semua dijadikan sebagai pengikutnya Imam akhir jaman.

Tahun 2021disini bukanlah patokan. Cuma sebagai peringatan kita semua bahwa kita telah berada di akhir zaman. Mulai sekarang jangan main-main dengan sisa waktu yang tinggal sedikit ini.

Hanya Allah saja yang tahu hakikat sebenarnya...

.... Wallahu a'lam......ﺻَﻞّ ﷲٌ ﻋَﻞِ ﺳَﻴﺪِﻧَﺎ ﻣٌﺤﻤّﺪ
Diedit dari : bahagiaselalu89.blogspot.com
Pada menjelang kiamat akan turunlah Imam Mahdi. Ia tidak lain adalah keturunan dari Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wassalam dari Fathimah binti Muhammad. Kedatangan Imam Mahdi akan membuat keadilan di seluruh dunia. Dunia akan menjadi aman dan tenteram sehingga domba dan serigala dapat digembalakan dalam tempat yang sama.
Imam Mahdi memiliki sifat seperti leluhurnya yakni Nabi Muhammad. Ia memiliki tanda kenabian di pundaknya seperti Nabi Muhammad SAW.
Imam Mahdi akan bertemu dengan Nabi Isa as dan Nabi Isa solat dibelakang Imam Mahdi. Ada beberapa tanda-tanda kemunculannya seperti:
1. Sungai Eufrat akan tersedut dan di situ terlihat gunung emas
2. Gerhana Bulan pada awal malam bulan Ramadhan dan Gerhana Matahari pada pertengahannya. Dua kejadian ini belum ada sejak penciptaan langit.
3. Kemunculan tanduk Dzu As-Sinin
4.Terbitnya bintang berekor yang bersinar
5. Api besar menyala dari arah timur selama tiga atau tujuh malam.
6. Langit menjadi gelap
7. Warna merah menyebar di langit, tetapi merahnya tidak seperti ufuk biasa.
8. Seluruh penduduk bumi dipanggil
Al Mahdi akan menegakkan agama seperti yang dilakukan Nabi Muhammad. Ia akan menguasai seluruh dunia sebagaimana Dzulqarnain dan Sulaiman.
Pada menjelang kiamat akan turunlah Imam Mahdi. Ia tidak lain adalah keturunan dari Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wassalam dari Fathimah binti Muhammad. Kedatangan Imam Mahdi akan membuat keadilan di seluruh dunia. Dunia akan menjadi aman dan tenteram sehingga domba dan serigala dapat digembalakan dalam tempat yang sama. Imam Mahdi memiliki sifat seperti leluhurnya yakni Nabi Muhammad. Ia memiliki tanda kenabian di pundaknya seperti Nabi Muhammad SAW. Imam Mahdi akan bertemu dengan Nabi Isa as dan Nabi Isa solat dibelakang Imam Mahdi. Ada beberapa tanda-tanda kemunculannya seperti: 1. Sungai Eufrat akan tersedut dan di situ terlihat gunung emas 2. Gerhana Bulan pada awal malam bulan Ramadhan dan Gerhana Matahari pada pertengahannya. Dua kejadian ini belum ada sejak penciptaan langit. 3. Kemunculan tanduk Dzu As-Sinin 4.Terbitnya bintang berekor yang bersinar 5. Api besar menyala dari arah timur selama tiga atau tujuh malam. 6. Langit menjadi gelap 7. Warna merah menyebar di langit, tetapi merahnya tidak seperti ufuk biasa. 8. Seluruh penduduk bumi dipanggil Al Mahdi akan menegakkan agama seperti yang dilakukan Nabi Muhammad. Ia akan menguasai seluruh dunia sebagaimana Dzulqarnain dan Sulaiman.
Penghujung Zaman?
Subhanallah.
Sabda Rasulullah:“Kiamat itu ada dua…
Kiamat Sugra (Kecil)
Kiamat Qubra (Besar)

1-      Kiamat Sugra ialah Kiamat dimuka bumi sahaja diakhir zaman… Akan masih ada segolongan kecil yang hidup untuk pembiakan umat baru yang akan bertemu Nabi Isa A.S…
Manakala Kiamat Qubra ialah Kiamat yang seluruh alam semesta dan galaksi hancur…
Tiada lagi manusia yang hidup, dan tiada lagi bumi…
“Umatku ada dimuka bumi ini selama 1,500 tahun lamanya…
Sebelum terjadinya Kiamat Qubra, akan tiba Kiamat Sugra… Sebelum datangnya Kiamat Sugra, akan ada tanda-tandanya… Begitu juga sebelum tibanya Kiamat Qubra…”

Ayat al-Quran:“Tidakkah kamu (manusia) melihat bagaimana Allah menghapuskan kaum terdahulu sebelum kamu, sedangkan mereka (kaum terdahulu) dari tamadun yang hebat, membina bangunan dari tembok-tembok kukuh…”

“Apabila manusia terlalu banyak melakukan kerosakan dimuka bumi ini, Allah akan perintahkan bumi bergoncang, gunung memuntahkan isinya, langit menurunkan hujan, sehingga mereka (manusia) menjadi hancur-sehancurnya… Dan Allah akan menggantikan mereka dengan umat yang baru…”____________________________________Ust.Harun Din dlm ceramah dia, ada membaca sebuah artikel yg menceritakan bahawa dunia ni dah nak kiamat …
Planet Marikh (planet ke-4 dan paling dekat dengan bumi) telah mengalami pusingan yang terbalik pada bulan Sept 2008 lepas.. Maknanya, planet yg dekat dgnnya jugak (bumi la) akan bertukar arah pergerakan dia..
Maka pada saat tu akan terjadi kejadian matahari tenggelam sebelah timur…Penjelasan Saintifik Bagaimana Ia Berlaku:Untuk pengetahuan semua, sebuah planet bernama Nibiru atau planet X (oleh NASA) sedang melengkapkan putaran orbitnya yang berlaku setiap 3600 tahun.. Planet ini 100 kali ganda besar bumi dan sama besar dengan planet Jupiter (Musytari).

Dijangkakan pada 21/12/2012 planet ini akan memberi kesan paling dahsyat kepada bumi dengan memutarkan kutub-kutub ke kedudukan terbalik (polar shifting) yang dijangkakan oleh NASA.
Pada bulan Mei 2009 lalu Planet X berwarna merah jelas kelihatan oleh semua penduduk bumi selama sebulan antara jam 1am – 3am…Peristiwa ini seperti yang pernah berlaku semasa banjir besar zaman Nabi Nuh AS dahulu..
Planet ini tak menghentam bumi tapi tarikan gravitinya yang sangat kuat akan mengganggu bumi… Ia hanya akan lalu diantara bumi dan matahari dimana kecerahannya berwarna kemerah-merahan seakan-akan anak matahari..(Tanda tibanya kiamat kecil objek merah di langit kelihatan)…

Amerika Syarikat dan negara barat lain sedang sibuk membuat persiapan menghadapi keadaan ini dengan membina beberapa penempatan sementara di banjaran-banjaran gunung lengkap dengan makanan yang mampu bertahan 3 tahun kerana dianggarkan 2/3 penduduk bumi ini akan lenyap…

Di norway misalnya mereka membina sebuah gudang menyimpan segala biji benih di sebuah bukit lengkap dengan ciri-ciri keselamatan dan dari ancaman bencana.. (I read about this – it was called the Svalbard Global Seed Vault in Norway,) Rujuk paper bulan Februari 2008, kosmo, Berita Harian dan lain-lain).

Benarlah sabda RASULULLAH Satu hari nanti bumi akan hancur dan ditenggelami air selama 40 hari, dan satu zaman baru muncul dipanggil back to ancient berlaku dimana segala teknologi pupus dan manusia akan kembali seperti zaman purba, berperang dengan pedang cara kuno
…Jadi bersedialah kita umat Islam…ALLAHHU AKBAR..!!

Kajian… (ALLAH Maha Mengetahui dan mahu kita berfikir..)a) Mengikut hadith umat Rasulullah akan hidup selama 1500 tahun… Sekarang sudah 1435-1500=65 tahun hijrah…. Daripada ini kita ketahui kita akan bertahan dalam masa 65 tahun lagi..Jikalau ini benar, Alam akan kiamat (Besar) pada tahun 20..…b) Saintis telah menjumpai sebuah planet yang lebih kecil daripada bumi yang menghala ke bumi.. Ia telah dianggarkan bahawa planet itu akan melanggar bumi pada tahun 2014.

Namun, Amerika telah cuba untuk menukarkan orbitnya dengan menembaknya dengan sebuah roket…Dan saintis juga telah menjumpai sebuah planet yang jauh lebih besar dari Bumi juga akan menghentam bumi dalam masa 60 tahun lagi…Jikalau ini benar, dunia akan musnah pada tahun 2065…..c) Dan dikatakan kuasa Israel akan mencapai puncaknya pada tahun 2007… Mereka merancang memusnahkan Kaabah pada tahun 2011…(Meruntuhkan Kaabah mengundang kemurkaan Allah, mungkinlah juga Kiamat Kecil 2012 itu disebabkan kemurkaan Allah)Dan kuasa Israel akan jatuh semula dalam 14 tahun, iaitu tahun 2022, disebabkan oleh penurunan semula Nabi Isa…..

.Dan hadith mengatakan bahawa Nabi Isa hanya akan hidup selama 40 tahun dan dunia akan kiamat selepas itu..Jikalau ini benar dunia akan kiamat pada tahun 2062…Dianggarkan Kiamat Qubra (Besar) Antara Tahun 2062-2066…Wallahu’alam. ..

Semua ini telah dikaji…Dan yang dipercayai paling tepat ialah hadith yang mengatakan bahawa umat Rasulullah akan bertahan selama 1500 tahun…Kita telah berada di bumi ini selama 1435tahun…Cubalah anda kirakan sendiri…Beribadatlah wahai umat Islam sekalian…Kiamat pasti tiba. hanya orang yang leka dengan dunia sahaja yang akan rugi. Berhibur tidak salah tapi jangan lupa apa yang disuruh oleh Allah.Patuhi suruhan Allah dan tinggalkan yang mungkar.Marilah sama-sama mendoakan kesejahteraan untuk semua umat Islam..
.
(A17) ISRAEL RAYA DAN KEMUNCULAN DAJJAL Dalam kitab yahudi zionis , kitab talmud atau dikenali dengan nama 'Buku Hitam' , ada menyebut bahawa.. Dajjal tidak akan berhasil untuk muncul selagi israel raya belum terbentuk.. Sebenarnya , jika diteliti betul-betul , israel raya yang di idamkan oleh yahudi zionis , telah lama pun terbentuk dengan jayanya.. Bermula dari awal peperangan yang berlaku di Syria itulah pengakhiran kepada terbentuknya israel raya.. Sekaligus , menjayakan kemunculan dajjal.. Bertepatan dengan mimpi 8 ulama' Yaman yang menyatakan , dajjal telah muncul.. Tapi , kemunculannya masih dibelakang ta'bir lagi.. Masih di alam dimensi lain.. Jadi , untuk memunculkannya dari alam dimensi lain ke alam dimensi kita , alam nyata kita ini.. Satu ritual/upacara pengorbanan (freemason satanic ritual) mesti dilakukan.. Yang mana , sebelum ini , hanya dibuat kecil-kecilan saja.. Tapi , kali ini , mesti dalam skala besar-besaran pula.. Ritual pengorbanan yang melibatkan seluruh manusia dunia.. Agar dajjal dan sekutunya lebih kuat dan berkuasa untuk kali terakhirnya.. Sekaligus membuka 'Pintu-pintu' nya.. Untuk membolehkan dajjal keluar dari alam dimensi lain.. Ke alam dimensi nyata kita.. Itulah dia perang dunia ketiga.. Perang besar melibatkan seluruh dunia.. Satu upacara keagamaan mereka bagi mereka.. Dan Al Malhamah Kubro / perang akhir zaman bagi umat Islam.. Tapi , sebelum dajjal.. Imam Mahdi akan muncul dahulu.. Tanda-tanda kemunculannya satu persatu telah pun berlaku dan sedang berlaku.. Dan sedang menuju ke pengakhirannya.. Tinggal nampak tak nampak saja.. Sudahkah kita bersedia.. Menyahut seruan syahid darinya..?? ______________________________
Bro Hassan Al Malizi

(A17) ISRAEL RAYA DAN KEMUNCULAN DAJJAL
Dalam kitab yahudi zionis , kitab talmud atau dikenali dengan nama 'Buku Hitam' , ada menyebut bahawa..Dajjal tidak akan berhasil untuk muncul selagi israel raya belum terbentuk..Sebenarnya , jika diteliti betul-betul , israel raya yang di idamkan oleh yahudi zionis , telah lama pun terbentuk dengan jayanya..
Bermula dari awal peperangan yang berlaku di Syria itulah pengakhiran kepada terbentuknya israel raya..Sekaligus , menjayakan kemunculan dajjal..Bertepatan dengan mimpi 8 ulama' Yaman yang menyatakan , dajjal telah muncul..Tapi , kemunculannya masih dibelakang ta'bir lagi..Masih di alam dimensi lain..Jadi , untuk memunculkannya dari alam dimensi lain ke alam dimensi kita , alam nyata kita ini..Satu ritual/upacara pengorbanan (freemason satanic ritual) mesti dilakukan..Yang mana , sebelum ini , hanya dibuat kecil-kecilan saja..Tapi , kali ini , mesti dalam skala besar-besaran pula..
Ritual pengorbanan yang melibatkan seluruh manusia dunia..Agar dajjal dan sekutunya lebih kuat dan berkuasa untuk kali terakhirnya..Sekaligus membuka 'Pintu-pintu' nya..Untuk membolehkan dajjal keluar dari alam dimensi lain..Ke alam dimensi nyata kita..Itulah dia perang dunia ketiga..
Perang besar melibatkan seluruh dunia..Satu upacara keagamaan mereka bagi mereka..Dan Al Malhamah Kubro / perang akhir zaman bagi umat Islam..Tapi , sebelum dajjal..Imam Mahdi akan muncul dahulu..Tanda-tanda kemunculannya satu persatu telah pun berlaku dan sedang berlaku..Dan sedang menuju ke pengakhirannya..Tinggal nampak tak nampak saja..Sudahkah kita bersedia..Menyahut seruan syahid darinya..??Laluan kepada kekhalifahan di atas manhaj kenabian:
1.Panji Hitam Bani Abbas keluar dari Timur dan mendapat 'daulah' dan kemudian jatuh@dijatuhkan.
*Panji Hitam Bani Abbas adalah ISIS(2012) dan sekarang IS=Daulah Islam (2014).
2.As Sufyani akan naik memerintah di Syam selepas IS jatuh.
3.As Sufyani akan menyerang Khurasan
4. Dari Khurasan akan keluar Panji Hitam Pemuda Bani Hasyim menentang As Sufyani
5.Dari Khurasan akan keluar satu lagi Panji Hitam Pemuda Bani Tamim , bergabung dengan Panji Hitam Bani Hasyim menentang As Sufyani
6.Pemuda Bani Tamim mengetuai Pasukan Panji Hitam dari Khurasan
7.Perang jihad antara Pasukan Panji Hitam dari Khurasan dan tentera As Sufyani dari Syam selama 5-6 tahun...terlebih dahulu, sebelum,
8.Al Mahdi di baiat di Kaabah oleh 313 tentera Al Badar
9.Perang keatas Jazirah Arab
10. Ketaatan diserahkan kepada Al Mahdi di Syam
11. Al Mahdi membunuh As Sufyani dan Membebaskan Baitul Maqdis sebelum memerintah dari sana.
[ Nota: Tempoh masa antara No. 5 dan No. 10 adalah 6 TAHUN ]

Oleh itu boleh dikira( atau congak.. ) selepas ini, bila IS=Daulah Islam jatuh sahaja, bilakah "jangkaan" Pasukan Panji Hitam bakal keluar dari Khurasan.
Mahu menjadi sebahagian dari Pasukan Panji Hitam dari Khurasan?
Doa-USAHA-Tawakal.
Bukan Al Mahdi yang umat Islam patut agungkan dan tunggu-tunggu secara berlebihan, kerana Al Mahdi hanyalah makhluk, tarafnya hanya sebagai Mujaddid Akhir Zaman yang ditakdirkan dari Alhul Bait Rasulullah SAW, menunggu2 Al Mahdi tidak akan membuatkan seseorang mendapat kemuliaan seorang syuhada dan masuk syurga dengan izin Nya,
TETAPI saranan, gesaan dan perintah Rasulullah SAW kepada umatnya untuk mendatangi dan MEMBAIAT dan ikut serta ber-JIHAD FI SABILILLAH di bawah Panji Hitam dari Khurasan pimpinan Pemuda Bani Tamim itu yang patut disambut sebagai satu penghormatan terbesar kepada umat ini.
" Apabila kamu lihat Panji-panji Hitam keluar dari ( arah ) Khurasan, hendaklah kamu mendatangi dan membaiat mereka SEKALIPUN TERPAKSA MERANGKAK DI ATAS SALJI"
Bi IzniLLAH!s

Selasa, 18 Mac 2014

Kebaikan dan Khasiat Air Barli

Tidak tahu untuk memilih air apa yang mahu diminum sewaktu 'mengorder' di kedai makan? Selalunya apabila kita berada di kedai makan fikiran melayang-layang untuk minum air yang sedap-sedap. Air seperti milo, nescafe, teh ais dan sebagainya mula menghujani fikiran.

Air yang selalu kita minum
Perasan atau tidak sewaktu berada di kedai makan pasti akan ada pelanggan yang memilih untuk minum air suam?

Samada mereka tiada wang untuk memilih air lain atau tidak, apa yang pasti mereka memilih untuk sihat. Ya, Air suam adalah air yang elok untuk kesihatan berbanding air yang manis, banyak kafein dan mempunyai tahap gula yang melampau.

Tip menjaga kesihatan dengan air suam
Sebaiknya anda memilih air yang tepat dan sesuai untuk kesihatan anda.

Pada kali ini apa kata sewaktu kita berada di kedai makan kita memilih air ini pula:

Kebaikan air barli:

 1. Menyejukkan badan
 2. Melawaskan kencing
 3. Meningkatkan kesihatan buah pinggang
 4. Merendahkan kolesterol
 5. Meredakan sembelit
 6. Mencegah penyakit kanser 
 7. Mengurangkan risiko kencing manis
Jom kita lihat apa yang ada dalam air barli:
 1. Fiber
 2. Vitamin dan mineral penting (Vitamin B3)
 3. Thiamin (Vitamin B1)
 4. Selenium
 5. Iron
 6. Magnesium
 7. Zinc
 8. Phosporus
 9. Copper dan Niacin
 10. Tidak mengandungi kolesterol seperti bijirin-bijirin lain
Kaya dengan khasiat

Sabtu, 22 Februari 2014

KHASIAT ASAM GELUGUR,,,ASAM KEPING

Ada wanita mengamalkan minum air asam gelugur semasa berpantang dipercayai untuk mempercepatkan proses mengecutkan rahim. Selain itu amalan tersebut juga dikatakan mampu menurunkan berat badan.

Ternyata asam gelugur atau nama botaninya garcinia cambogia menawarkan banyak khasiat baik dari sudut perubatan mahu pun sebagai penyedap makanan.


Khasiat asam keping

Berwarna kekuningan dan berbentuk seakan buah labu, tumbuhan yang berasal dari India itu turut dikenali dengan nama asam keping setelah buahnya dikeringkan.

Selain itu asam gelugur dipanggil juga malabar tamarind dan brindle berry kini digunakan secara meluas untuk produk mengurangkan berat badan di Eropah.

Asid utama asid hydroxycitric atau HCA. di dalam asam gelugur pernah menjadi kajian saintis pemakanan. Terbukti ia sangat berkesan membantu mengekang nafsu makan dan menggalakkan penguraian lemak dalam tubuh manusia dan haiwan. Rangsangan kehilangan berat badan menerusi dua cara asas.

HCA bertindak menghalang penukaran makanan bergula dan berkanji kepada lemak. Ini bermakna HCA dikatakan dipercayai mampu membantu menyekat penghasilan lemak.

Penemuan terbaru mendapati melalui cara peningkatan tahap kimia tertentu dalam otak seperti serotonin, pengatur kepada pengawalan selera, HCA juga dikatakan mungkin mampu menyekat selera makan.

Penggunaan asam gelugur juga mendapat tempat dalam perubatan India kuno (Ayurveda) bagi mengatasi masalah penghadaman, rawatan cacing, parasit, tumor dan cirit-birit berdarah.

Buah asam gelugur yang sudah masak berwarna kuning selalunya dihiris, dikering dan digunakan dalam masakan. Ia juga direbus dalam gula dan dimakan sebagai jeruk.

Air rebusan kulit buah asam gelugur juga dikatakan mampu digunakan untuk merawat reumatisme dan masalah dalam perut. Selain itu buah tersebut dikatakan berupaya mengurangkan tekanan darah tinggi.

Perubatan Melayu zaman dahulu menggunakan rebusan air daun dan akar asam gelugur untuk menyembuhkan sakit telinga melalui titisan ke dalam telinga.

Buah asam gelugur juga dikatakan mampu melegakan kesakitan gusi. Caranya adalah dengan mengambil sekeping asam gelugur dan kemudian basuh hingga bersih sehingga menjadi sedikit lembut. Tampal atau selitkan di celah-celah antara gusi dan bahagian pipi selama 10 hingga 15 minit. Kemudian kumur dengan air suam.
Loading...